خوشبختی، هدفی برای جامعه بشری

خوشبختی، هدفی است که تک تک اعضای جامعه بشری بدنبال آن هستند. یک لقمه نان، زندگی در صلح، سلامتی، ثروت و بسیاری چیزهای دیگر می‌توانند انسان‌ها را خوشبخت کنند.
بسیاری از حقوق انسانی وجود دارند که در قوانین تعریف و برروی آن تاکید شده است، گرچه "حق خوشبختی" در هیچ قانونی تعریف نشده، اما "حق و آزادی جستجوی راه‌های خوشبخت شدن" در بعضی از قوانین کشورها دیده می‌شود.
امروزه "حس خوشبختی" موضوع تحقیقات علوم پزشکی، جامعه شناسی، فلسفی و روانشناسی است و هر یک از این علوم راه‌های گوناگونی را برای تقویت این حس به انسان‌ها ارائه می‌دهند.
تحقیقات نشان می‌دهند ۲۰ دقیقه قدم زدن در هوای آزاد در دمای ۱۴ درجه، حس خوشبختی را در انسان تقویت می‌کند. البته قدم زدن به مدت کمتر از ۲۰ دقیقه در دمای پایین‌تر و یا بالاتر از ۱۴ درجه هم بر روی تقویت حس خوشبختی تاثیرگذار است.
گرچه حس خوشبختی یک حس فردی است، اما همین حس نیاز به "زیرساخت‌ها" دارد. برای نمونه چگونه می‌توان در هوای آلوده برای افزایش حس خوشبختی قدم زد؟
ورزش تنها برای سلامت بدن خوب نیست، بلکه به سلامت روحی نیز کمک می‌کند. ورزش دونفره و یا گروهی باعث افزایش حس خوشبختی نیز می‌شود.
انسان موجودی اجتماعی است و کوچکترین سلول هر جامعه، خانواده است. گذراندن اوقات در کنار عزیزان باعث افزایش احساس خوشبختی می‌شود. البته تحقیقات نشان می‌دهند "کیفیت" گذراندن اوقات در کنار خانواده از "کمیت" آن تاثیرگذارتر است.
"آرامش روزانه" در افزایش احساس خوشبختی تاثیر بسزایی دارد. روزی ۳۰ دقیقه، دوری جستن از هیاهو، شلوغی و استرس می‌تواند حس خوشبختی را در فرد افزایش دهد.
لبخند نه تنها در بهبود روابط اجتماعی نقش بسزایی دارد، بلکه باعث افزایش تولید اندوفین در مغز می‌شود. هورمونی که بدن آن را در فعالیت‌های ورزشی هم تولید می‌کند و باعث افزایش حس نشاط و خوشبختی است.
پیوندهای اجتماعی و دوستی‌ باعث افزایش حس خوشبختی می‌شود. آلمانی‌ها می‌گویند "شادی مسری" است، آن‌که دوستانی شاد دارد، شادی‌شان به او هم سرایت می‌کند.
حتما نباید صدای خوبی داشت و یا در جمع آواز خواند، اما آواز خواندن حتی در خلوت خود باعث افزایش حس خوشبختی می‌شود.
کمک به دیگران باعث افزایش حس خوشبختی می‌شود. تحقیقات نشان داده‌اند که کمک به دیگران در فرد کمک کننده احساس مثبت تولید می‌کند.
خواب به اندازه کافی باعث می‌شود تا انسان در روز بعد از گزند احساسات منفی در امان بماند. یک خواب خوب باعث تقویت اسبک یا هیپوکامپوس مغز می‌شود که نه تنها مسئول "حافظه دور" در مغز بلکه مسئول کارکردن بر روی احساسات مثبت نیز هست.
عشق و یک رابطه "هارمونیک" باعث افزایش احساس خوشبختی حتی در سخت‌ترین شرایط می‌شود.
مرور خاطرات خوب هم می‌تواند باعث افزایش حس خوشبختی شود. بعضی مواقع باید از "اینجا" و "اکنون" فاصله گرفت و انرژی مثبت را از خاطرات خوب گذشته بدست آورد.
برای آن‌هایی که فراموشکارند یا احساس منفی در خاطرات آن‌ها جایی بیشتر را می‌گیرد، شاید بهتر باشد که دفترچه خاطراتی از لحظات خوشبختی داشته باشند تا بتوانند به آن مراجعه کنند.
مهرورزی به حیوانات و طبیعت نیز در افزایش حس خوشبختی سهم بسزایی دارند.